העלמת מיסים - ״תשלום בשחור״

זומנת לחקירה במס הכנסה בחשד לביצוע עבירות העלמת מיסים? הוגש כנגדך כתב אישום בחשד לעבירות הלבנת הון? ייעוץ מקצועי עם עורך דין מיסים (פלילי) יכול להציל אותך מכלא ורישום פלילי בתיק מס הכנסה. 

עורכי הדין במשרדנו מתמחים בייצוג נישומים החשודים ונאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע״מ החל משלב בליווי במהלך חקירות ברשויות המס, בקשות כופר וייצוג בפני בתי המשפט והם בעלי  שנים של ניסיון כחוקרים ותובעים בפרקליטות.

לייעוץ ראשוני ללא עלות וליווי צמוד של עו״ד מיסים פלילי בחקירה התקשר:

עו״ד אופיר ברמלי - 058-5404505

עו״ד לימור ברמלי - 058-5505404

(מומלץ לשמור את המספר למקרי חירום - זמינות 24/7) 

רשות המיסים עורך דין מיסים

העלמת תשלום מיסים - ״תשלום בשחור״ עד כמה זה חמור ?

העלמת מיסים היא עבירה על פי החוק אשר במסגרתה אדם או תאגיד מבקשים להקטין את הכנסותיהם על ידי אי דיווח על קבלת ההכנסות לרשויות המס (מס הכנסה וכפועל יוצא גם מס ערך מוסף - מע״מ). העלמת המס יכולה להתבצע במגוון דרכים והיא המכונה ״תשלום בשחור״.

על פי סעיף 220 לפקודת מס הכנסה עבירה פלילית שהעונש המקסימאלי בגינה הוא עד 7 שנות מאסר:

220. אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו - מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני הענשים כאחד; ואלו הן:

(1)   השמיט מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח;

(2)   מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות;

(3)   השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה;

(4)   הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;

(5)   השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;

האם רק אי הנפקת קבלה בעבור תשלום  נחשבת העלמת מס ?

החוק (פקודת מס הכנסה ומע״מ) לצד פסיקת בתי המשפט  מכירים במגוון דרכים שנחשבות להתחמקות מתשלום מס, כאשר העיקרית שבהן היא כמובן אי רישום תקבול, כלומר אי הנפקת קבלה במועד התקבול, אולם לא רק. התחמקות מתשלום מס, יכולה להיחשב גם במקרים נוספים בהם הנישום (האדם או החברה) השמיטו הכנסה מהדו״חות השנתיים אותם הגישו לרשויות המס, זייף מסמכים על מנת לשנות את פנקסי החשבונות או הרשומות הפיננסיות, לא העביר מיסי ניכויים (ראו הרחבה בעניין עבירות ניכוי מס במקור) אותם ניכה מתשלום לספקים או לעובדים וכדומה. 

איך חוקרי מס הכנסה יכולים לדעת על העלמת מיסים ?

הלשנות ובדיקות פתע

חקירה במס הכנסה יכולה להיפתח במגוון דרכים, בין אם כתוצאה מדיווח לרשויות המס (״הלשנה״) ובין אם כתוצאה מביקורות פתע שנערכות על ידי חוקרי מס הכנסה בעסקים. חוקרי מס הכנסה מבצעים ביקורות פתע בעסקים השונים ברחבי הארץ, על מנת לבחון האם בעל העסק אכן מנהל את ספריו ורושם את התקבולים על פי הנחיות ניהול ספרים. יצוין, כי בחינת ניהול ספרים תקין הוא הליך אזרחי, אולם ככל ויעלה חשד על ידי מפקחי מס הכנסה לאי רישום התקבולים הם יעבירו את הממצאים לחוקרי מס הכנסה (פקיד שומה חקירות).

קניות מסוות על ידי חוקרי מס הכנסה

כחלק מהמאמץ הכולל של רשות המיסים למלחמה בהון השחור, מבצעים חוקרי מס הכנסה (פקיד שומה חקירות ויחידת יהלום ברשות המיסים) רכישות דמה על ידי חוקרים במסווה, במסגרתן בודקים החוקרים, בין היתר, האם הנישום החשוד מדווח כדין על הכנסתו.

בחינת הדוחות השנתיים למול הצהרות הון

לצד האמצעים השונים שמפעילה רשות המסים על מנת לאתר העלמות מס באמצעות מחלקת החקירות ברשות המסים, מבצעים מפקחי מס הכנסה ביחידות פקיד השומה השונות ברחבי הארץ, הצלבת נתונים ובדיקות עומק לנתונים עליהם הצהיר הנישום במסגרת הדו״חות השנתיים שהוגשו לרשות המס זאת למול הצהרות ההון שהוגשו על ידו במהלך השנים. הצלבות אלו וניתוחי העומק, מאפשרים לחוקרי מס הכנסה לאתר העלמות מס בהיקפים נרחבים מידי שנה. 

זומנתי לחקירה במס הכנסה - מה עליי לעשות ?

חקירה במס הכנסה או מע״מ היא אירוע מלחיץ ולא פשוט כלל. החוקרים מיומנים בשיטות חקירה מתוחכמות, מפעילים לחץ רב על הנחקרים ולרוב מגיעים מוכנים עם צילומים ומגוון ראיות שנאספו לפני החקירה. התגובה הראשונית שימסור בעל העסק לחוקרים, לשאלה מדוע לא הוציא קבלה, תוביל לרוב להסתבכות מיותרת בחקירה. אז מה עושים? מתייעצים עם עו״ד המומחים למיסוי פלילי לפני החקירה וגם במהלכה. ייעוץ נכון והכוונה מקצועית, יאפשרו לכם להגיע מוכנים יותר לחקירה ואף להציל אתכם מכלא ורישום פלילי. 

 

חשוב להדגיש: ייעוץ משפטי עם עורך דין טרם החקירה הינה פעולה לגיטימית וחוקית לחלוטין ואין היא יכולה לשמש כנגדכם במסגרת החקירה.

 

חקירת אדם אשר חשוד בביצוע עבירות מס תתבצע באחת מיחידות פקידי השומה חקירות הפזורות ברחבי הארץ או ביחידת יחידת יהלום של רשות המיסים, שהינה יחידת עילית של רשות המיסים לחקירת חשד לביצוע עבירות מס חמורות ובהיקפים גדולים. חוקרי מס הכנסה אמונים על חקירת חשדות לביצוע עבירות מס שונות במטרה להיאבק בתופעת ״ההון השחור״ - העלמת מיסים.

החקירות במס הכנסה מתנהלות כחקירות פליליות לכל דבר ועניין (לחצו כאן להרחבה בעניין האם חקירה במס הכנסה היא חקירה פלילית) במסגרתה הנישום שחשוד בביצוע עבירות המס ישאל שאלות רבות אודות הכנסותיו, נכסיו, מקורות ההכנסה ועוד. במסגרת החקירה, יכולים החוקרים לעמת את הנישום הנחקר עם ראיות שאספו כנגדו במסגרת החקירה הסמויה שהתנהלה טרם הגעתו לחקירה, ועליו לתת הסברים לחוקרים על שאלות אלו.

לייעוץ ראשוני ללא עלות עם עו״ד מיסים פלילי בחקירות מס הכנסה, מכס ומע״מ

 התקשר לברמלי משרד עורכי דין :

עו״ד אופיר ברמלי - 058-5404505

עו״ד לימור ברמלי - 058-5505404 

(מומלץ לשמור את המספר למקרי חירום - זמינות 24/7)