חזרה לעמוד הראשי | עו״ד מיסים | עבירות מס הכנסה

עבירות מס הכנסה

זומנת לחקירה במס הכנסה בחשד לביצוע עבירות העלמת מיסים? הוגש כנגדך כתב אישום בחשד לעבירות הלבנת הון? ייעוץ מקצועי עם עורך דין מיסים (פלילי) יכול להציל אותך מכלא ורישום פלילי בתיק מס הכנסה. 

עורכי הדין במשרדנו מתמחים בייצוג נישומים החשודים ונאשמים בביצוע עבירות מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע״מ החל משלב הליווי במהלך החקירה ברשויות המס, בקשות כופר וייצוג בפני בתי המשפט. עורכי הדין במשרדנו בעלי  שנים של ניסיון כחוקרים, תובעים בפרקליטות וסניגורים המייצגים חשודים ונאשמים.

לייעוץ ראשוני ללא עלות וליווי צמוד של עו״ד מיסים (פלילי) בחקירת מס הכנסה התקשר:

עו״ד אופיר ברמלי - 058-5404505

עו״ד לימור ברמלי - 058-5505404

(מומלץ לשמור את המספר למקרי חירום - זמינות 24/7) 

רשות המיסים עורך דין מיסים

מהם סוגי עבירות שנחקרות על ידי מס הכנסה ?

חוקרי מס הכנסה, כרשות חקירה המוגדרת בחוק, אמונים על חקירת עבירות על פי פקודת מס הכנסה, במסגרתם עולה החשד כי נישום (אדם בעל עסק עצמאי או חברה) לא שילמו את המס המגיע למדינה כתוצאה מאי דיווח על הכנסותיהם (אבל לא רק - כפי שניתן יהיה להבין בהמשך) המלאות. כידוע, העלמת מיסים היא עבירה על פי החוק, אשר במסגרתה אדם או תאגיד מבקשים להקטין את הכנסותיהם על ידי אי דיווח על קבלת ההכנסות לרשויות המס (מס הכנסה וכפועל יוצא גם מס ערך מוסף - מע״מ). לפיכך, העבירה העיקרית שנחקרת על ידי מס הכנסה - פקיד שומה חקירות היא העלמת המס, אשר יכולה להתבצע במגוון דרכים והיא המכונה ״תשלום בשחור״ (לחצו כאן לקריאת המאמר שכתבנו בעניין העלמת מס).

האם כל עבירות המס זהות בחומרתן ?

דיני המס כיום ״מבינים״ כי לא ניתן להשוות בחומרתן של ההתנהגויות השונות שנחשבות כעבירות המס, לכן קיים סיווג של עבירות המס לשני סוגים של עבירות: עבירות מס טכניות (כדוגמת אי הגשת דו״חות לרשויות המס במועד הקבוע) לבין עבירות מס מהותיות (כדוגמת השתמטות מתשלום מס - העלמת מס).

עבירות מס טכניות

 

מהן עבירות מס טכניות ?

עבירות מס טכניות הן עבירות מס, המהוות עבירות פליליות, אולם הן עוסקות בפן הטכני של תשלום המס ואינן בעיקרן עבירות שיש בהם כוונה מצד משלם המס להשתמט מתשלום המס.

סוגי עבירות המס הטכניות

אלו הן סוגי עבירות מס הכנסה אשר הוגדו כעבירות מס טכניות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין וחוק מס רכוש:

עבירות טכניות בתחום אי הגשת דוחות, הצהרות ודיווחים במועד הקבוע

 • אי הגשת דו״חות מס שנתיים במועד

 • אי הגשת הצהרת הון במועד

 • אי דיווח על מחזור העסקות של הנישום לצורך תשלום מקדמות המס

 • אי מסירת הצהרה במועד לעניין מיסוי מקרקעין

 • אי מסירת הצהרה במועד לעניין מס רכוש

עבירות טכניות בתחום אי קיום דרישות מצד הנישום

 • אי קיום דרישה של רשויות המס על ידי הנישום

 • אי התייצבות של הנישום לדרישה של רשויות המס

 • סירוב לקבל הודעה שנשלחה לנישום

 • אי הודעה על התחלת התעסקות לרשויות המס

עבירות טכניות בתחום רישום התקבולים וניהול פנקסי החשבונות של העסק

 • אי ניהול פנקסים בהתאם להוראות

 • אי רישום תקבול

עבירות טכניות בתחום ניכוי מס במקור לעובדים וספקים

 • אי העברת מס שנוכה (עבירת ניכוי מס שנוכה במקור מעובד / ספק)

 • קיזוז ניכוי במקור שלא כדין

 • אי ניכוי מס מתשלום שחייב ניכוי במקור

מה העונש שיוטל על אדם או חברה שעברו עבירות מס טכניות ?

סעיף 215 לפקודת מס הכנסה קובע כי העונש המירבי שיוטל על נאשם בגין עבירות טכניות הוא עד שנת מאסר ו/או קנס: 

215. אדם שעבר על פקודה זו או על תקנה שהותקנה לפיה, ולא נקבע לאותה עבירה עונש מפורש אחר, דינו – מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחלק זה – חוק העונשין), או שני העונשים כאחד.

בפועל, מידת הענישה בעבירות מס טכניות תלויה בנסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו האישיות של מבצע העבירה, כך שניתן במקרים רבים להגיע להסדר עם רשויות התביעה של מס הכנסה לעונש בדרך של הטלת עונש מאשר מותנה ותשלום קנס במקום מאסר בפועל. במקרים מסוימים, בהתאם לטיעונים שיוצגו לרשויות התביעה של רשות המיסים, ניתן יהיה אף להגיע להסדר של תשלום קנס מנהלי במקום העמדה לדין פלילי

עבירות מס מהותיות

 

מהן עבירות מס מהותיות ובמה הן שונות מעבירות מס טכניות ?

עבירות מס מהותיות, בדומה לעבירות המס הטכניות, הן עבירות פליליות, אשר נישום שיורשע על ידי בית המשפט בגינן יוטל עליו עונש (קנס ואף מאסר בפועל). אולם, בשורה מעבירות המס הטכניות, עבירות המס המהותיות הן עבירות בהן יש יסוד של הונאה / תחבולה מצד הנישום, שמטרתו היא להתחמק מתשלום המס לרשויות המס (מס הכנסה, מע״מ, מיסוי מקרקעין וכדומה) ובכך הוא למעשה משתמט מתשלום המס.

סוגי עבירות המס המהותיות

עבירות המס המהותיות מוגדרות לרוב כעבירות מסוג פשע והן עבירות כדוגמת העלמת מס, השתמטות מתשלום מס, השמטת הכנסה מהדו״חות המוגשים לרשויות המס, הגשה של פנקסי חשבונות ודיווחים כוזבים לרשויות המס, זיוף של פנקסי חשבונות ורשומות חשבונאיות בעסק  במטרה להקטין את החבות במס על ההכנסה וכדומה.  

מה העונש שיוטל על אדם או חברה שעברו עבירות מס מהותיות ?

סעיף 220 לפקודת מס הכנסה קובע כי העונש המירבי שיוטל על נאשם בגין עבירות מס מהותיות (העלמת מס) הוא עד 7 שנות מאסר ו/או קנס:

220. אדם אשר במזיד, בכוונה להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס, עבר אחת העבירות המנויות להלן, דינו - מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין ופי שניים מסכום ההכנסה שהעלים, שהתכוון להעלים או שעזר להעלים, או שני הענשים כאחד; ואלו הן:

(1)   השמיט מתוך דו"ח על פי הפקודה כל הכנסה שיש לכללה בדו"ח;

(2)   מסר בדו"ח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבות;

(3)   השיב תשובה כוזבת, בעל פה או בכתב, על שאלה שנשאלה, או על דרישת ידיעות שנערכה אליו על פי הפקודה;

(4)   הכין או קיים, או הרשה אדם להכין או לקיים, פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות, או שזייף או הרשה לזייף פנקסי חשבונות או רשומות;

(5)   השתמש בכל מרמה, ערמה או תחבולה, או הרשה להשתמש בהן;

בפועל, מידת הענישה בעבירות מס טכניות תלויה בנסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו האישיות של מבצע העבירה, כך שניתן במקרים רבים להגיע להסדר עם רשויות התביעה של מס הכנסה לעונש בדרך של הטלת עונש מאשר מותנה ותשלום קנס במקום מאסר בפועל. במקרים מסוימים, בהתאם לטיעונים שיוצגו לרשויות התביעה של רשות המיסים, ניתן יהיה אף להגיע להסדר של תשלום קנס מנהלי במקום העמדה לדין פלילי

זומנתי לחקירה במס הכנסה - מה עליי לעשות ?

חקירה במס הכנסה או מע״מ היא אירוע מלחיץ ולא פשוט כלל. החוקרים מיומנים בשיטות חקירה מתוחכמות, מפעילים לחץ רב על הנחקרים ולרוב מגיעים מוכנים עם צילומים ומגוון ראיות שנאספו לפני החקירה. התגובה הראשונית שימסור בעל העסק לחוקרים, לשאלה מדוע לא הוציא קבלה, תוביל לרוב להסתבכות מיותרת בחקירה. אז מה עושים? מתייעצים עם עו״ד המומחים למיסוי פלילי לפני החקירה וגם במהלכה. ייעוץ נכון והכוונה מקצועית, יאפשרו לכם להגיע מוכנים יותר לחקירה ואף להציל אתכם מכלא ורישום פלילי. 

 

חשוב להדגיש: ייעוץ משפטי עם עורך דין טרם החקירה הינה פעולה לגיטימית וחוקית לחלוטין ואין היא יכולה לשמש כנגדכם במסגרת החקירה.

 

חקירת אדם אשר חשוד בביצוע עבירות מס תתבצע באחת מיחידות פקידי השומה חקירות הפזורות ברחבי הארץ או ביחידת יחידת יהלום של רשות המיסים, שהינה יחידת עילית של רשות המיסים לחקירת חשד לביצוע עבירות מס חמורות ובהיקפים גדולים. חוקרי מס הכנסה אמונים על חקירת חשדות לביצוע עבירות מס שונות במטרה להיאבק בתופעת ״ההון השחור״ - העלמת מיסים.

החקירות במס הכנסה מתנהלות כחקירות פליליות לכל דבר ועניין (לחצו כאן להרחבה בעניין האם חקירה במס הכנסה היא חקירה פלילית) במסגרתה הנישום שחשוד בביצוע עבירות המס ישאל שאלות רבות אודות הכנסותיו, נכסיו, מקורות ההכנסה ועוד. במסגרת החקירה, יכולים החוקרים לעמת את הנישום הנחקר עם ראיות שאספו כנגדו במסגרת החקירה הסמויה שהתנהלה טרם הגעתו לחקירה, ועליו לתת הסברים לחוקרים על שאלות אלו.

לייעוץ ראשוני ללא עלות עם עו״ד מיסים פלילי בחקירות מס הכנסה, מכס ומע״מ

 התקשר לברמלי משרד עורכי דין :

עו״ד אופיר ברמלי - 058-5404505

עו״ד לימור ברמלי - 058-5505404 

(מומלץ לשמור את המספר למקרי חירום - זמינות 24/7)